Skip to content

Spesifikasjoner

Maskinvare

Serveren kjører på en 4core 8GB ram VPS fra Hetzner, lokalisert i Finland. Data er lagret på et eget storage volume, for å gjøre det lett å utvide.

Software

Maskinen kjører Debian 11, og blir oppdatert hver mandag. Matrix stacken er konfigurert via det fantastiske prosjektet ansible-docker-deploy. Om du vil replikere vårt oppsett, kan du gjerne gjøre det. Her er repoet til vår config.

Backup

Backup blir tatt klokken 3 hver natt, og replikert via borg backup til borgbase.com.

Stats

Vi bruker grafana for overvåking. Besøk stats.norge.chat for å se på stats.