Spesifikasjoner

Maskinvare 🖥️

Serveren kjører på en 4core 8GB ram VPS fra Hetzner, lokalisert i Finland. Data er lagret på et eget storage volume, for å gjøre det lett å utvide.

Software 📜

Maskinen kjører Debian 11, og blir oppdatert hver mandag. Matrix stacken er konfigurert via det fantastiske prosjektet ansible-docker-deploy. Om du vil replikere vårt oppsett, kan du gjerne gjøre det. Her er vår vars fil.

Backup 💾

Backup blir tatt klokken 3 hver natt, og replikert via borg backup til borgbase.com.